kana_index
トップページ 全作家を閲覧対象にする  検索画面表示

890件見つかりました。
【日本画】
(重)(帝技)(文)川合玉堂
Gyokudo Kawai
(重級)狩野常信
Tsunenobu Kano
狩野安信(狩野永真)
Yasunobu Kano(Eishin Kano)
(重)狩野之信
Yukinobu Kano
鏑木梅渓
Baikei Kaburagi
勝谷米荘
Beisoh Katsuya
加藤文麗
Bunrei Kato
狩野周信
Chikanobu Kano
加藤英舟
Eishu Kato
狩野永徳(狩野高信)
Eitoku Kano
(国)狩野永徳(狩野州信)
Eitoku Kano
岸 良
ganryo
(帝技)川端玉章
Gyokusho Kawabata
河鍋暁斎
Kyosai Kawanabe
梶原緋佐子
Hisako Kajiwara
(重)葛飾北斎
Hokusai Katsushika
(重)狩野芳崖
Hogai Kano
金島桂華
Keika Kanashima
金子金陵
Kinryo Kaneko
(帝技)(文)鏑木清方
Kiyokata Kaburagi
川村曼舟
Manshu Kawamura
(文)加山又造
Matazo Kayama
川辺御楯
Mitate Kawabe
(重)狩野光信
Mitsunobu Kano
(文)堅山南風
Nanpu Katayama
片桐蘭石
Ranseki Katagiri
()川端龍子
Ryushi Kawabata
金子雪操
Sesso Kaneko
川上拙以
Setsui Kawakami
勝田蕉琴
Shokin Katsuta
川崎小虎
Shoko Kawasaki
甲斐庄楠音
Tadaoto Kainosho
(文)片岡球子
Tamako Kataoka
(重)狩野探幽
Tanyu Kano
勝田 哲
Tetsu Katsuta
加藤東一
Toichi Kato
加納雨蓬
Uhou Kano
川村雨谷
Ukoku Kawamura
鏑木雲潭
Untan Kaburagi
金井鳥洲
Ushu Kanai
笠原可雄
Yoshio Kasahara
海北友竹
Yuchiku Kaiho
(重)海北友雪
Yusetsu Kaiho
(重)海北友松
Yusho Kaiho
加納銕哉(加納鉄哉)
Tessai Kano
狩野永納
Eino Kano
狩野玉楽
Gyokuraku Kano
川喜田半泥子
Handeishi Kawakita
亀井半二
Hanji Kamei
(国)狩野秀頼
Hideyori Kano
(重)狩野興以
koi kano
(国)狩野正信
Masanobu Kano
(重)狩野元信
Motonobu Kano
狩野宗信(狩野祐雪)
Munenobu Kano(Sukeyuki Kano)
(国級)狩野山楽
Sanraku Kano
(重)狩野山雪
Sansetsu Kano
(重)狩野晴川院(狩野養信)
Seisenin Kano(Osanobu Kano)
狩野孝信
Takanobu Kano
川島睦郎
Mutsuo Kawashima
鹿子木孟郎
Takeshiro Kanokogi
神崎 淳
Jun Kanzaki
亀井玄兵衛(亀玄兵衛)
Genbei Kamei
河村虹外
Kogai Kawamura
加藤 晋
Shin Kato
寛州宗潤(井沢泥龍窟)
Sojun Kanshu (Deiryugan Izawa)
狩野永岳(狩野永獄)
Eigaku Kano
加藤栄三
Eizo Kato
(帝技)狩野永悳
Eitoku Kano
狩野洞春(狩野美信)
Doshun Kano(Yoshinobu Kano)
加藤晨明
Shinmei Kato
川本末雄
Sueo Kawamoto
狩野素川(信政)
Sosen Kano(Nobumasa)
河合健二
Kenji Kawai
狩野素川(壽信)
Sosen Kano(Hisanobu)
狩野素川(章信)
Sosen Kano(Akinobu)
亀割 隆
Takashi Kamewari
加納三楽輝
Sanrakuki Kano
河田小龍
Shoryo Kawada
下保 昭
Akira Kaho
狩野時信
Tokinobu Kano
川崎鈴彦
Suzuhiko Kawasaki
加倉井和夫
Kazuo Kakurai
梶 喜一
Kiichi Kaji
川崎春彦
Haruhiko Kawasaki
加藤美代三
Miyozo Kato
狩野清信
Kiyonobu Kano
可翁宗然
Sonen Kao
笠尾浩道
Kodo Kasao
狩野勝川院(狩野雅信)
Shosenin Kano(Masanobu Kano)
加藤静児
Seiji Kato
狩野洞雲(狩野益信)
Doun Kano
狩野尚信
Naonobu Kano
甲斐虎山
Kozan Kai
海眼浄光(鶴亭)
Joko Kaigan(Kakutei)
梶田半古
Hanko Kajita
河出幸之助
Konosuke Kawade
柏木如亭
Jotei Kashiwagi
狩野永叔(狩野主信)
Eishuku Kano(Ujinobu Kano)
河村文鳳
Bunpo Kawamura
狩野探雪
Tansetsu Kano
狩野栄信(狩野伊川院)
Eishin Kano(Isenin Kano)
河本 正
Tadashi Kawamoto
初代 狩野随川(狩野岑信)
Zuisen Kano1st(Minenobu Kano)
狩野榮川(狩野栄川)
Eisen Kano
狩野榮川院(狩野栄川院)
Eisenin kano
川俣公邦
Koho Kawamata
狩野永敬
Eikyo Kano
狩野友信(狩野春川)
Tomonobu Kano(Shunsen Kano)
狩野惟信(狩野養川院)
Korenobu Kano(Yosenin Kano)
狩野探玄
Tangen Kano
狩野秀信
Hidenobu Kano
川北霞峰
Kaho Kawakita
(国)初代 狩野休伯(狩野長信)
Kyuhaku Kano1st(Naganobu Kano)
(国)狩野松栄(狩野直信)
Shoei Kano(Naonobu Kano)
狩野玄也
Genya Kano
海北友徳
Yutoku Kaiho
勝山琢眼
Takugan Katsuyama
狩野永俊
Eishun Kano
狩野永章(景山洞玉)
Eisho Kano
狩野真説(狩野元秀)
Shinsetsu Kano(Motohide Kano)
狩野宗徳
Sotoku Kano
狩野宗秀(狩野元秀)
Soshu Kano(Motohide Kano)
狩野宗秀(狩野明信)
Soshu Kano(Akinobu Kano)
川島梅関
Baikan Kawashima
狩野融川(狩野寛信)
Yusen Kano(Hironobu Kano)
狩野探信(狩野守道)
Tanshin Kano
狩野探信(狩野守政)
Tanshin Kano
狩野一信
Kazunobu Kano
狩野友川(狩野助信)
Yusen Kano(Sukenobu Kano)
狩野舜川(狩野昭信)
Shunsen Kano(Akinobu Kano)
狩野董川(狩野中信)
Tosen Kano(Nakanobu Kano)
海北友泉
Yusen Kaiho
海北友賢
Yuken Kaiho
狩野永泰(2代 景山洞玉)
Eitai Kano(Togyoku Kageyama)
海北友樵
Yusho Kaiho
狩野永良
Eiryo Kano
狩野永常
Eijo Kano
狩野正栄(狩野匡信)
Shoei Kano(Tadanobu Kano)
勝山琢如
Takunyo Katsuyama
勝山琢舟
Takushu Katsuyama
勝山琢文
Takubun Katsuyama
懐月堂安度
Ando Kaigetsudo
河股幸和
Yukikazu Kawamata
狩野英信(狩野祐清)
Hidenobu Kano
門脇俊一
Shunichi Kadowaki
狩野憲信(狩野永真)
Norinobu Kano(Eishin Kano)
川島 浩
Hiroshi Kawashima
神坂雪佳
Sekka Kamisaka
亀岡規禮(亀岡規礼)
Kirei Kameoka
川崎千虎
Chitora Kawasaki
狩野忠信(狩野祐正)
Tadanobu Kano(Sukemasa Kano)
韓 天壽(韓 天寿)
Tenju Kan
川船水棹
Misao Kawafune
狩野晏川(狩野貴信)
Ansen Kano(Takanobu Kano)
狩野良信(狩野勝一)
Yoshinobu Kano(Shoichi Kano)
狩野良信(狩野寛静)
Yoshinobu Kano(Kansei Kano)
狩野良信(狩野栄信)
Ryoshin Kano(Eishin Kano)
狩野探淵
Tanen Kano
狩野探美
Tanbi Kano
狩野探岳
Tangaku Kano
狩野探原
Tangen Kano
川村憲邦
Kenho Kawamura
川地壽山(川地寿山)
Juzan Kawaji
狩野元仙(狩野方信)
Gensen Kano(Masanobu Kano)
神坂松濤
Shoto Kamisaka
鴨下晁湖
Choko Kamoshita
勝川春水(宮川春水)
Shunsui Katsukawa(Shunsui Miyagawa)
川又常行
Tsuneyuki Kawamata
河村長観
Chokan Kawamura
加賀山白峰(加賀山白涯)
Hakuho Kagayama(Hakugai)
川又常正
Tsunemasa Kawamata
河原勇夫
Isao Kawahara
岸 誠
Gan Sei
蠣崎波響
Hakyo Kakizaki
狩野永朝
Eicho Kano
川合誠司
Seiji Kawai
鎌田巌松
Genmatu Kamata
蒲生竹山
Chikuzan Gamo
狩野光雅
Koga Kano
桂 青洋
Seiyo Katsura
狩野正英
Shoei Kano
川上冬崖
Togai Kawakami
狩野惇信
Atsunobu Kano
狩野一溪(狩野一渓)
Ikkei Kano
初代 狩野休圓(狩野休円)
Kyuen Kano1st(Kiyonobu Kano)
2代 狩野休圓(狩野休円)
Kyuen Kano2nd(Tamenobu Kano)
3代 狩野休圓(狩野休円)
Kyuen Kano3rd(Yoshinobu Kano)
2代 狩野休伯(狩野昌信)
Kyuhaku Kano2nd(Masanobu Kano)
3代 狩野休伯(狩野壽信)
Kyuhaku Kano3rd(Hisanobu Kano)
4代 狩野休伯(狩野満信)
Kyuhaku Kano4th(Mitsunobu Kano)
狩野玉燕(狩野季信)
Gyokuen Kano(Suenobu Kano)
初代 狩野休山(狩野是信)
Kyuzan Kano1st(Korenobu Kano)
狩野元祐
Motosuke Kano(Genyu Kano)
狩野興甫
Koho Kano
狩野興也
Koya Kano
狩野言信
Kotonobu Kano
狩野興之
Koshi Kano
寒殿司(赤脚子)
Kandenshi(Sekkyakushi)
狩野卽譽(狩野即誉)
Sokuyo Kano
狩野探圓(狩野探円)
Tanen Kano
勝田竹翁
Chikuo Katsuta
狩野長吉
Chokichi Kano
2代 狩野随川(狩野甫信)
Zuisen Kano(Sukenobu Kano)
狩野眞笑(狩野真笑)
Shinsho Kano
狩野洞春(狩野義信)
Doshun Kano(Yoshinobu Kano)
狩野梅雲(狩野行信)
Baiun Kano(Yukinobu Kano)
龜井暘洲(亀井暘洲)
Yoshu Kamei
川枝豊信
Toyonobu Kawaeda
葛飾北一
Hokuitsu Katsushika
河村若芝
Jakushi Kawamura
葛飾北明
Hokumei Katsushika
2代 葛飾北斎
Hokusai Katsushika2nd
狩野梅雲(狩野爲信)
Baiun Kano(Tamenobu Kano)
狩野梅軒(狩野富信)
Baiken Kano(Tominobu Kano)
狩野梅軒(狩野員信)
Baiken Kano(Kazunobu Kano)
狩野梅壽(狩野胤信)
Baiju Kano(Tanenobu Kano)
葛飾應為(葛飾応為)
Oi Katsushika
勝野范古
Hanko Katsuno
笠川友泉
Yusen Kasagawa
栢 友鷹
Tomotaka Kaya
柏木行徳
Gyotoku Kashiwagi
河村埼鳳
Kiho Kawamura
神樂江拳石(神楽江薫)
Kenseki Kagurae(Kaoru Kagurae)
狩野柳伯
Ryuhaku Kano
狩野昌運
Shoun Kano
勝間龍水
Ryusui Katsuma
狩野永梢
Eisho Kano
川原慶賀
Keiga Kawahara
(重)勝川春章
Shunsho Katsukawa
勝田幸男
Yukio Katsuda
河上鴻立
Koryu Kawakami
梶山良恭
Yoshiyasu Kajiyama
鎌倉秀雄
Hideo Kamakura
加藤恒久
Kokyu Kato
川邊華堂(川辺華堂)
Kado Kawabe
門井掬水
Kikusui Kadoi
亀永吾郎
Goro Kamenaga
要 樹平
Juhei Kaname
河合英忠
Eichu Kawai
河崎蘭香
Ranko Kawasaki
川口春波
Shunpa Kawaguchi
川瀬巴水
Hasui Kawase
粥川伸二
Shinji Kayukawa
河辺華挙(河邊華舉)
Kakyo Kawabe
狩野洞壽(狩野洞寿)
Doju Kano
金崎晴彦
Haruhiko Kanezaki
亀山玲子
Reiko Kameyama
狩野梅笑(狩野師信)
Baisho Kano(Moronobu Kano)
狩野梅笑(狩野昭信)
Baisho Kano(Akinobu Kano)
片山對水(片山対水)
Taisui Katayama
片山楊谷
Yokoku Katayama
川端健生
Takeo Kawabata
笠松紫浪
Shiro Kasamatsu
狩野梅斎
Baisai Kano
川上鴻立
Koritsu Kawakami
勝田深氷
Shinpyo Katsuta
樫村白圭
Hakkei Kashimura
梶野玄山
Genzan Kajino
笠間竹雪
Chikusetsu Kasama
桂田湖城
Kojo Katsurada
鼎 金城
Kinjo Kanae
加藤春峰
Shunpo Kato
加納白鷗(加納白鴎)
Hakuo Kano
河邊青蘭(河辺青蘭)
Seiran Kawabe
狩野千彩
Chiaya Kano
(重)狩野内膳
Naizen Kano
河原悦人
Etsujin Kawahara
片岡繁美
Shigemi Kataoka
神谷紅子
Beniko Kamiya
兼本春篁
Shunko Kanemoto

【洋画家】
角 浩
Hiroshi Kado
金森良泰
Ryotai Kanamori
加藤助八
Sukehachi Kato
香月泰男
Yasuo Kazuki
葛西四雄
Yotsuo Kasai
川口軌外
Kigai Kawaguchi
鹿子木孟郎
Takeshiro Kanokogi
神戸文子
Fumiko Kanbe
金子國義
Kuniyoshi Kaneko
加藤力之輔
Rikinosuke Kato
片岡真太郎
Shintaro Kataoka
加藤静児
Seiji Kato
鴨居 玲
Rei Kamoi
彼末 宏
Hiroshi Kanosue
片岡銀蔵
Ginzo Kataoka
川村行雄
Ikuo Kawamura
春日部 洋
Hiroshi Kasukabe
狩野寿一
Hisaichi Kano
垣内カツアキ
Katsuaki Kakiuchi
金田新次郎
Shinjiro Kaneda
金山平三
Heizo Kanayama
川島理一郎
Riichiro Kawashima
加藤源之助
Gennosuke Kato
加藤金一郎
Kinichiro Kato
川村清雄
Kiyoo Kawamura
桂 ゆき
Yuki Katsura
川上冬崖
Togai Kawakami
川端弥之助
Yanosuke Kawabata
川原慶賀
Keiga Kawahara
風間 完
Kan Kazama
瓜南直子
Naoko Kanan
川西 英
Hide Kawanishi
河井達海
Takkai Kawai
片多徳郎
Tokuro Katata
金森宰司
Saiji Kanamori
河越虎之進
Toranoshin Kawagoe
高橋庸男
Tsuneo Takahashi
神田日勝
Nissho Kanda
河合新蔵
Shinzo Kawai
加藤敏子
Toshiko Kato
金山康喜
Yasuki Kanayama
川端謹次
Kinji Kawabata
   

【工芸家】
(重無)角谷一圭
Ikkei Kakutani
(重無)鹿児島寿蔵
Juzo Kagoshima
加納銕哉(加納鉄哉)
Tessai Kano
(重無)香取正彦
Masahiko Katori
(重無)川北良造
Ryozo Kawakita
河内國平(河内国平)
Kunihira Kawachi
初代 川本光春
Koshun Kawamoto1st
2代 川本光春
Koshun Kawamoto2nd
神坂雪佳
Sekka Kamisaka
3代 角谷與斎(角谷与斎)
Yosai Kakutani
角谷征一
Seiichi Kakutani
4代 川端近左
Kinsa Kawabata4th
5代 川端近左
Kinsa Kawabata5th
6代 川端近左
Kinsa Kawabata6th
(重無)鹿島一谷
Ikkoku Kashima
川端一价
Kazuyoshi Kawabata
鹿児島成恵
Narue Kagoshima
(帝技)加納夏雄
Natsuo Kano
(帝技)川之辺一朝
Iccho Kawanobe
(重無)金森映井智
Eiichi Kanamori
勝平得之
Tokushi Katsuhira
梶川文龍斎
Bunryusai Kajikawa
角谷莎村
Shason Kakutani
(帝技)(文)香取秀真
Hotsuma Katori
鴨 幸太郎
Kotaro Kamo
鴨 政雄
Masao Kamo
加藤宗玄
Sogen Kato
川上邦世
Hosei Kawakami
角谷範悦
Noriyoshi Kakutani
各務鑛三(各務絋三)
Kozo Kagami
初〜2代 川瀬表完
Hyokan Kawase
金谷浄雲
Joun Kanetani
(帝技)香川勝広
Katsuhiro Kagawa
加藤自呂
Jiro Kato
梶 道幸
Doko Kaji
川瀬 功(川瀬表完)
Isao Kawase(Hyokan Kawase)
川瀬 正(3代 川瀬表完)
Tadashi Kawase(Hyokan Kawae3rd)
懐玉斎正次
Masatsugu Kaigyokusai
(重無)鎌倉芳太郎
Yoshitaro Kamakura
川上南甫
Nanpo Kawakami
河内光明
Mitsuaki Kawachi
樫村瑞観
Zuikan Kashimura
桂 光春
Koshun Katsura
金田兼次郎(金田龍雄)
Kenjiro Kaneda
9代 金谷五郎三郎
Gorosaburo Kanaya
鎌田稼堂
Kado Kamata
金谷宗林
Sorin Kanatani
金森紹栄
Shoei Kanamori
亀井直斎
Chokusai Kamei
加藤是雲
Zeun Kato
川原林秀国
Hidekuni Kawarabayashi
14代 金谷五郎三郎
Gorosaburo Kanaya
矩 幸成
Kosei Kane
加藤龍雄
Tatsuo Kato
鹿島一布
Ippu Kashima

【陶芸家】
(重無)金重陶陽
Toyo Kaneshige
3代 加藤豊介
Toyosuke Kato3rd
河合卯之助
Unosuke Kawai
初代 加賀瑞山
Zuizan Kaga
河井武一
Takekazu Kawai
河井寛次郎
Kanjiro Kawai
初代 加藤渓山
Keizan Kato1st
2代 加藤渓山
Keizan Kato 2nd
3代 加藤渓山
Keizan Kato 3rd
金重道明
Michiaki Kaneshige
河村蜻山
Seizan Kawamura
加守田章二
Shoji Kamoda
加藤唐九郎
Tokuro Kato
河井 透
Tohru Kawai
川上不白
Fuhaku Kawakami
初代 川瀬竹春
Chikushun Kawase1st
幹山伝七(加藤幹山)
Denshichi Kanzan
初代 加賀月華
Gekka Kaga1st
加藤五郎八
Gorohachi Kato
4代 加藤五助(陶玉園)
Gosuke Kato4th(Togyokuen)
上口愚朗
Guro Kamiguchi
(重無)加藤土師萌
Hajime Kato
川喜田半泥子
Handeishi Kawakita
亀井半二
Hanji Kamei
4代 川本半助(真陶園)
Hansuke Kawamoto4th
2代 川本治兵衛
Jihei Kawamoto2nd
亀屋旭亭
Kyokutei Kameya
4代 上出喜山
Kizan Kamide4th
金重晃介
Kosuke Kaneshige
13代 亀井味楽
Miraku Kamei
加集民平
Minpei Kashu
加登屋政吉
Seikichi Katoya
川田蘭山
Ranzan Kawata
金重利三郎
Risaburo Kaneshige
初代 加藤春花
Shunka Kato1st
加藤春暁
Shungyo Kato
加藤春岱
Shuntai Kato
加藤春丹
Shuntan Kato
加藤素雪
Sosetsu Kato
金重素山
Sozan Kaneshige
初代 加藤作助(景清)
Sakusuke Kato1st(kagekiyo)
加藤太兵衛
Tahei Kato
(重無)加藤卓男
Takuo Kato
3代 上出喜山
Kizan Kamide3rd
加藤賢司
Kenji Kato
加藤舜陶
Shunto Kato
加藤弥右衛門
Yaemon Kato
加藤十右衛門
Juemon Kato
2代 加藤春鼎
Shuntei Kato2nd
隠崎隆一
Ryuichi Kakurezaki
各見政峯
Seiho Kakumi
5代 加藤作助(加藤伸也)
Sakusuke Kato5th(Shinya Kato)
14代 亀井味楽
Miraku Kamei14th
加藤裕英(7代 加藤幸兵衛)
Hirohide Kato(Kobei Kato7th)
河井博次
Hirotsugu Kawai
加藤景徳(加藤敬也)
Keitoku Kato(Keiya Kato)
加藤清之
Kiyoyuki kato
叶 光夫
Mitsuo Kano
河本五郎
Goro Kawamoto
金重 愫
Makoto Kaneshige
金重有邦
Yuho Kaneshige
5代 加藤幸兵衛
Kobei Kato5th
初代 川本枡吉(5代 川本半助)
Masukichi Kawamoto1st(Hansuke Kawamoto5th)
河合誓徳
Seitoku Kawai
3代 加藤三平
Sanpei Kato3th
加藤 しょう
Sho Kato
亀井楽山
Rakuzan Kamei
加藤麦袋
Bakutai Kato
神谷紀雄
Norio Kamiya
加藤陶寿(加藤友太郎)
Toju kato(Tomotaro Kato)
2代 加藤繁十
Shigeju Kato2nd
6代 川本半助
Hansuke Kawamoto6th
2代 加賀月華
Gekka Kaga2nd
3代 叶 松谷(叶 道夫)
Shokoku Kano3rd(Michio Kano)
川上 伸
Shin Kawakami
加藤喜平治(加藤春山)
Kiheji Kato(Shunzan Kato)
加藤景典(加藤春山)
Kagenori Kato(Shunzan Kato)
初代 加藤春二
Shunji Kato1st
2代 加藤春二
Shunji Kato2nd
3代 加藤春二
Shunji Kato3rd
初代 叶 松谷
Shokoku Kano1st
2代 叶 松谷
Shokoku Kano2nd
加藤五山
Gozan Kato
加藤重高
Shigetaka Kato
15代 亀井味楽
Miraku Kamei15th
初代 加藤春鼎
Shuntei Kato1st
加藤枡吉
Masukichi Kato
加藤土代久(加藤豊久)
Toyohisa kato
川崎忠夫
Tadao Kawasaki
(重無)加藤孝造
Kozo kato
3代 加賀瑞山
Zuizan Kaga3rd
加藤石春
Sekishun Kato
河合栄之助
Einosuke Kawai
鎌田幸二
Koji Kamata
加藤達美
Tatsumi Kato
河合 紀
Tadashi Kawai
加藤清三
Kiyozo Kato
加藤 健
Takeshi Kato
加藤令吉
Reikichi Kato
川喜田 敦(2代 川喜田半泥子)
Atsushi Kawakita(Handeishi Kawakita2nd)
金田鹿男
Shikao Kaneda
加藤五輔(清陶園)
Gosuke Kato(Seitoen)
3代 加藤善治
Zenji Kato3rd
6代 加藤紋右衛門
Monemon Kato6th
2代 加賀瑞山
Zuizan Kaga2nd
川尻一寛(3代 禎山)
Ikkan Kawajiri
加藤保美
Yasumi Kato
加藤光右衛門
Koemon Kato
加藤芳右衛門
Yoshiemon Kato
初代 勝尾青龍洞
Seiryudo Katsuo1st
2代 勝尾青龍洞
Seiryudo Katsuo2nd
河村又次郎
Matajiro Kawamura
金井春山
Shunzan Kanai
河村熹太郎(河村喜太郎)
Kitaro Kawamura
加藤達次
Tatsuji Kato
兼田昌尚
Masanao Kaneta
4代 加藤作助
Sakusuke Kato4th
加藤丈佳
Jokei Kato
31代 加藤唐三郎
Tozaburo Kato
河本礫亭
Rekitei Kawamoto
川瀬竹志
Takeshi Kawase
2代 川瀬竹春(川瀬順一)
Chikushun Kawase2nd(Junichi Kawase)
川瀬 忍
Shinobu Kawase
川瀬満之
Mitsuyuki Kawase
加藤春永
Harunaga Kato
各見飛出記
Hideki Kakumi
金井 正
Tadshi Kanai
川嵜和楽
Waraku Kawasaki
加藤春武
Harutake Kato
2代 加藤周兵衛
Shubei Kato2nd
河井 久
Hisashi Kawai
川上 徹
Tohru Kawakami
加藤孝俊
Takatoshi Kato
雅風軒才叟
Saiso Gafuken
加藤 庄
Sho Kato
加藤廉吉
Renkichi Kato
加藤摑也
Kuniya Kato
加藤勘四郎
Kanshiro Kato
初〜3代 加藤杢左衛門
Mokuzaemon1st〜3rd
川上力三
Rikizo Kawakami
金子利吉
Rikichi Kaneko
加藤嘉明
Yoshiaki Kato
加藤芳比古
Yoshihiko Kato
7代 兼田三左ヱ門
Sanzaemon Kaneda
初代 金沢祥元
Shogen Kanazawa
2代 金沢祥元
Shogen Kanazawa2nd
加藤 惇
Jun Kato
兼田天龍
Tenryu Kaneta
初代 加登屋長壽(加藤長寿)
Choju Kato1st
加藤景秋
Keishu Kato
加守田貞三
Teizo Kamoda
加守田太郎
Taro Kamoda
河上龍三
Ryuzo Kawakami
片山雅美
Masami Katayama
川崎冨山
Fuzan Kawasaki
河合徳夫
Tokuo Kawai
加藤利昇
Risho Kato
神崎紫峰
Shiho Kanzaki
賀集三平
Sanpei Gashu
川口聡一
Soichi Kawaguchi
桂 又三郎
Matasaburo Katsura
川那邊観風
Kanpu Kawanabe
加藤 巌
Iwao Kato
角谷英明
Hideaki Kakutani
川本利吉(理吉
Rikichi Kawamoto
加藤平左衛門
Hirazaemon Kato
加藤輝雄
Teruo Kato(Shigaku)
加藤与六
Yoroku Kato
初代 加藤正三郎
Shozaburo Kato
川村又助
Matasuke Kawamura
初〜6代 上出長右衛門
Choemon Kamide1st~6th
加藤博明
Hiroaki Kato
加藤孝兵衛
Kobei Kato
3代 加藤与八
Yohachi Kato3rd
金重潤平
Junpei Kaneshige
笠間竹雪
Chikusetsu Kasama
梶原友太郎
Tomotaro Kajiwara
川上清美
Kiyomi Kawakami
川上祥三郎
Shozaburo Kawakami
加藤良孝
Yoshitaka Kato
2代 蔭山良斎
Ryosai Kageyama
初〜2代 加藤春定
Shuntei Kato
加藤天平
Tenpei Kato
開発文明
Fumiaki Kaihatsu
桂 良子
Yoshiko Katsura
加藤九輪
Kurin Kato
加納白鷗(加納白鴎)
Hakuo Kano
川崎靖英
Yasuhide Kawasaki
河原徳立
Noritatsu Kawahara
加集三平
Sanpei Kashu
加藤桑次郎
Kuwajiro Kato
9代 加藤唐三郎
Tozaburo Kato9th
初代 加藤周兵衛
Shubei Kato1st
川尻浩史
Hiroshi Kawajiri
 

【陶磁窯】
4代 加藤五助(陶玉園)
Gosuke Kato4th(Togyokuen)
鏡山焼
Kagamiyama yaki
偕楽園焼
Kairakuen yaki
神奈川焼
Kanagawa yaki
鹿背山焼
Kaseyama yaki
亀山焼(甕山焼)
Kameyama yaki
神路山焼
Kamijiyama yaki
鎌倉焼
Kamakura yaki
唐崎焼
Karasaki yaki
花明山焼
Kameyama yaki
加藤与六
Yoroku Kato
初〜6代 上出長右衛門
Choemon Kamide1st~6th
開洋社
Kaiyosya
  

【その他】
加茂季鷹
Suetaka Kamo
賀川豊彦
Toyohiko Kagawa
川村景明
Kageaki Kawamura
川上澄生
Sumio Kawakami
花山院愛徳
Yoshinori Kazanin
勝平得之
Tokushi Katsuhira
神樂江拳石(神楽江薫)
Kenseki Kagurae(Kaoru Kagurae)
懐玉斎正次
Masatsugu Kaigyokusai
賀茂真淵
Mabuchi Kamo
川瀬巴水
Hasui Kawase
桂 又三郎
Matasaburo Katsura
川那邊観風
Kanpu Kawanabe
開洋社
Kaiyosya
賀陽宮邦憲
Kuninori Kayanomiya
狩野直喜
Naoki Kano

【蒔絵師】
4代 川端近左
Kinsa Kawabata4th
5代 川端近左
Kinsa Kawabata5th
6代 川端近左
Kinsa Kawabata6th
(帝技)川之辺一朝
Iccho Kawanobe
梶川文龍斎
Bunryusai Kajikawa
加藤自呂
Jiro Kato
梶 道幸
Doko Kaji
亀井直斎
Chokusai Kamei
  

【儒学者】
亀田鵬斎
Bosai Kameda
河田小龍
Shoryo Kawada
亀田窮楽
Kyuraku Kameda
亀田鶯谷
Okoku Kameda
菅 茶山
Chazan Kan
亀田綾瀬
Ryorai Kameda
蒲生君平
Kunpei Gamo
龜井昭陽(亀井昭陽)
Shoyo Kamei
片山北海
Hokkai Katayama
龜井南溟(亀井南冥)
Nanmei Kamei
葛西因是
Inze Kasai
    

【武将】
加藤嘉明
Yoshiaki Kato
    

【画僧】
鑑 貞
kantei
寛州宗潤(井沢泥龍窟)
Sojun Kanshu (Deiryugan Izawa)
寒殿司(赤脚子)
Kandenshi(Sekkyakushi)
  

【円山派】
(帝技)川端玉章
Gyokusho Kawabata
川村曼舟
Manshu Kawamura
勝田 哲
Tetsu Katsuta
加納三楽輝
Sanrakuki Kano
亀岡規禮(亀岡規礼)
Kirei Kameoka
蠣崎波響
Hakyo Kakizaki
川上冬崖
Togai Kawakami
   

【歌人】
(重)狩野探幽
Tanyu Kano
(重無)鹿児島寿蔵
Juzo Kagoshima
荷田春満
Azumamaro Kadano
加藤千蔭
Chikage Kato
加茂季鷹
Suetaka Kamo
(帝技)(文)香取秀真
Hotsuma Katori
垣本雪臣
Yukiomi Kakimoto
   

【釜師】
(重無)角谷一圭
Ikkei Kakutani
角谷莎村
Shason Kakutani
角谷莎村
Shason Kakutani
  

【漢詩家】
菅 茶山
Chazan Kan
片山北海
Hokkai Katayama
   

【勤皇家】
勝間田 稔
Minoru Katsumada
金井金洞
Kindo Kanai
   

【金工家】
(帝技)加納夏雄
Natsuo Kano
(重無)金森映井智
Eiichi Kanamori
鴨 幸太郎
Kotaro Kamo
鴨 政雄
Masao Kamo
河村若芝
Jakushi Kawamura
(帝技)香川勝広
Katsuhiro Kagawa
桂 光春
Koshun Katsura
鹿島一布
Ippu Kashima
  

【国学家】
加茂季鷹
Suetaka Kamo
狩野直喜
Naoki Kano
   

【国学者】
荷田春満
Azumamaro Kadano
加藤千蔭
Chikage Kato
   

【四条派】
加藤英舟
Eishu Kato
    

【漆工家】
4代 川端近左
Kinsa Kawabata4th
5代 川端近左
Kinsa Kawabata5th
6代 川端近左
Kinsa Kawabata6th
川端一价
Kazuyoshi Kawabata
(帝技)川之辺一朝
Iccho Kawanobe
初〜2代 川瀬表完
Hyokan Kawase
鎌田稼堂
Kado Kamata
   

【実業家】
川喜田半泥子
Handeishi Kawakita
川村又助
Matasuke Kawamura
河原徳立
Noritatsu Kawahara
川原茂輔
Mosuke Kawahara
 

【狩野派】
(重級)狩野常信
Tsunenobu Kano
加藤文麗
Bunrei Kato
狩野周信
Chikanobu Kano
狩野永徳(狩野高信)
Eitoku Kano
河鍋暁斎
Kyosai Kawanabe
(重)狩野芳崖
Hogai Kano
(重)狩野光信
Mitsunobu Kano
狩野玉楽
Gyokuraku Kano
(国)狩野秀頼
Hideyori Kano
(重)狩野興以
koi kano
(国)狩野正信
Masanobu Kano
(重)狩野元信
Motonobu Kano
(重)狩野山雪
Sansetsu Kano
狩野永岳(狩野永獄)
Eigaku Kano
(帝技)狩野永悳
Eitoku Kano
狩野素川(信政)
Sosen Kano(Nobumasa)
狩野素川(壽信)
Sosen Kano(Hisanobu)
狩野素川(章信)
Sosen Kano(Akinobu)
河田小龍
Shoryo Kawada
狩野栄信(狩野伊川院)
Eishin Kano(Isenin Kano)
狩野榮川(狩野栄川)
Eisen Kano
狩野榮川院(狩野栄川院)
Eisenin kano
狩野永敬
Eikyo Kano
狩野秀信
Hidenobu Kano
(国)初代 狩野休伯(狩野長信)
Kyuhaku Kano1st(Naganobu Kano)
(国)狩野松栄(狩野直信)
Shoei Kano(Naonobu Kano)
狩野玄也
Genya Kano
狩野融川(狩野寛信)
Yusen Kano(Hironobu Kano)
狩野探信(狩野守道)
Tanshin Kano
狩野一信
Kazunobu Kano
狩野友川(狩野助信)
Yusen Kano(Sukenobu Kano)
狩野舜川(狩野昭信)
Shunsen Kano(Akinobu Kano)
狩野董川(狩野中信)
Tosen Kano(Nakanobu Kano)
狩野永良
Eiryo Kano
狩野永常
Eijo Kano
狩野英信(狩野祐清)
Hidenobu Kano
狩野忠信(狩野祐正)
Tadanobu Kano(Sukemasa Kano)
狩野晏川(狩野貴信)
Ansen Kano(Takanobu Kano)
狩野良信(狩野勝一)
Yoshinobu Kano(Shoichi Kano)
狩野探淵
Tanen Kano
狩野探美
Tanbi Kano
狩野探岳
Tangaku Kano
狩野元仙(狩野方信)
Gensen Kano(Masanobu Kano)
狩野光雅
Koga Kano
狩野正英
Shoei Kano
狩野惇信
Atsunobu Kano
狩野一溪(狩野一渓)
Ikkei Kano
狩野玉燕(狩野季信)
Gyokuen Kano(Suenobu Kano)
狩野興甫
Koho Kano
狩野興也
Koya Kano
狩野言信
Kotonobu Kano
狩野卽譽(狩野即誉)
Sokuyo Kano
狩野探圓(狩野探円)
Tanen Kano
狩野長吉
Chokichi Kano
2代 狩野随川(狩野甫信)
Zuisen Kano(Sukenobu Kano)
狩野眞笑(狩野真笑)
Shinsho Kano
狩野洞春(狩野義信)
Doshun Kano(Yoshinobu Kano)
狩野梅雲(狩野行信)
Baiun Kano(Yukinobu Kano)
狩野梅雲(狩野爲信)
Baiun Kano(Tamenobu Kano)
狩野梅軒(狩野富信)
Baiken Kano(Tominobu Kano)
狩野梅軒(狩野員信)
Baiken Kano(Kazunobu Kano)
狩野梅壽(狩野胤信)
Baiju Kano(Tanenobu Kano)
狩野柳伯
Ryuhaku Kano
狩野昌運
Shoun Kano
狩野永梢
Eisho Kano
狩野梅笑(狩野師信)
Baisho Kano(Moronobu Kano)
狩野梅笑(狩野昭信)
Baisho Kano(Akinobu Kano)
狩野梅斎
Baisai Kano
(重)狩野内膳
Naizen Kano
 

【儒者】
貝原益軒
Ekken Kaibara
    

【書家】
(重)狩野探幽
Tanyu Kano
川上不白
Fuhaku Kawakami
川喜田半泥子
Handeishi Kawakita
加藤千蔭
Chikage Kato
貝原益軒
Ekken Kaibara
河田小龍
Shoryo Kawada
加茂季鷹
Suetaka Kamo
可翁宗然
Sonen Kao
亀田窮楽
Kyuraku Kameda
亀田鶯谷
Okoku Kameda
海眼浄光(鶴亭)
Joko Kaigan(Kakutei)
金井金洞
Kindo Kanai
菅 茶山
Chazan Kan
柏木如亭
Jotei Kashiwagi
海門禅格
Zenkaku Kaimon
川島睦山
Bokuzan Kawashima
金山穆韶
Bokusho Kanayama
亀田綾瀬
Ryorai Kameda
河内國平(河内国平)
Kunihira Kawachi
蒲生君平
Kunpei Gamo
加納守拙
Shusetsu Kano
加藤翠柳
Suiryu Kato
韓 天壽(韓 天寿)
Tenju Kan
龜井昭陽(亀井昭陽)
Shoyo Kamei
加藤旭嶺
Kyokurei Kato
上司海雲
Kaiun Kamitsukasa
河東碧梧桐
Hekigoto Kawahigashi
片山北海
Hokkai Katayama
春見文勝
Bunsho Kasumi
花山院愛徳
Yoshinori Kazanin
梶浦逸外
Itsugai Kajiura
金子堅太郎
Kentaro Kaneko
川路聖謨
Toshiakira Kawaji
加藤嘉明
Yoshiaki Kato
(文)金子鷗亭(金子鴎亭)
Otei Kaneko
川邨驥山(川村驥山)
Kizan Kawamura
川田甕江
Oko Kawata
川島蘭洲
Ranshu Kawashima
龜井南溟(亀井南冥)
Nanmei Kamei
垣本雪臣
Yukiomi Kakimoto
神樂江拳石(神楽江薫)
Kenseki Kagurae(Kaoru Kagurae)
加藤精神
Seishin Kato
勝間龍水
Ryusui Katsuma
川北梅山
Baizan Kawakita
葛西因是
Inze Kasai
賀茂真淵
Mabuchi Kamo
萱嶋嘯華
Shoka Kayajima
誡拙周橒
Shuun Kaisetsu
賀陽宮邦憲
Kuninori Kayanomiya
加納白鷗(加納白鴎)
Hakuo Kano
金澤魯水(金沢魯水)
Rosui Kanazawa
金子日威
Nichii Kaneko
川北春江
Harue Kawakita
川邊清華(川辺清華)
Seika Kawabe
川上閑雪(10代 川上不白)
Kansetsu Kawakami(Fuhaku Kawakami10th)
金子卓義
Takayoshi Kaneko
    

【鑑定家】
桂 又三郎
Matasaburo Katsura
    

【人形作家】
(重無)鹿児島寿蔵
Juzo Kagoshima
鹿児島成恵
Narue Kagoshima
川上南甫
Nanpo Kawakami
樫村瑞観
Zuikan Kashimura
 

【政治家】
勝 海舟
Kaishu Katsu
川喜田半泥子
Handeishi Kawakita
勝間田 稔
Minoru Katsumada
金井金洞
Kindo Kanai
賀川豊彦
Toyohiko Kagawa
金子堅太郎
Kentaro Kaneko
川田甕江
Oko Kawata
川原茂輔
Mosuke Kawahara
  

【染色家】
(重無)鎌倉芳太郎
Yoshitaro Kamakura
    

【僧】
可翁宗然
Sonen Kao
海眼浄光(鶴亭)
Joko Kaigan(Kakutei)
海門禅格
Zenkaku Kaimon
金山穆韶
Bokusho Kanayama
上司海雲
Kaiun Kamitsukasa
春見文勝
Bunsho Kasumi
梶浦逸外
Itsugai Kajiura
河村若芝
Jakushi Kawamura
加藤精神
Seishin Kato
誡拙周橒
Shuun Kaisetsu
加納白鷗(加納白鴎)
Hakuo Kano
金子日威
Nichii Kaneko
   

【挿絵画家】
(帝技)(文)鏑木清方
Kiyokata Kaburagi
()川端龍子
Ryushi Kawabata
風間 完
Kan Kazama
  

【大名】
加藤嘉明
Yoshiaki Kato
    

【鍛金家】
河内光明
Mitsuaki Kawachi
桂 光春
Koshun Katsura
   

【茶匠】
川上不白
Fuhaku Kawakami
片桐石州(片桐貞昌)
Sekishu Katagiri
川上閑雪(10代 川上不白)
Kansetsu Kawakami(Fuhaku Kawakami10th)
  

【鋳金家】
(重無)香取正彦
Masahiko Katori
(帝技)(文)香取秀真
Hotsuma Katori
9代 金谷五郎三郎
Gorosaburo Kanaya
川原林秀国
Hidekuni Kawarabayashi
加藤龍雄
Tatsuo Kato

【鋳造家】
角谷莎村
Shason Kakutani
3代 角谷與斎(角谷与斎)
Yosai Kakutani
角谷征一
Seiichi Kakutani
(重無)鹿島一谷
Ikkoku Kashima
角谷莎村
Shason Kakutani
角谷範悦
Noriyoshi Kakutani
金谷浄雲
Joun Kanetani
9代 金谷五郎三郎
Gorosaburo Kanaya
金谷宗林
Sorin Kanatani
金森紹栄
Shoei Kanamori
14代 金谷五郎三郎
Gorosaburo Kanaya
    

【彫刻家】
加納銕哉(加納鉄哉)
Tessai Kano
金田兼次郎(金田龍雄)
Kenjiro Kaneda
加藤是雲
Zeun Kato
矩 幸成
Kosei Kane
 

【哲学者】
賀川豊彦
Toyohiko Kagawa
    

【陶工】
初代 加賀瑞山
Zuizan Kaga
2代 加藤長寿
Choju Kato2nd
加藤五郎八
Gorohachi Kato
上口愚朗
Guro Kamiguchi
亀屋旭亭
Kyokutei Kameya
13代 亀井味楽
Miraku Kamei
加集民平
Minpei Kashu
金重利三郎
Risaburo Kaneshige
加藤春丹
Shuntan Kato
 

【南画家】
川村雨谷
Ukoku Kawamura
河村虹外
Kogai Kawamura
甲斐虎山
Kozan Kai
  

【俳人】
河東碧梧桐
Hekigoto Kawahigashi
    

【版画家】
門脇俊一
Shunichi Kadowaki
川上澄生
Sumio Kawakami
勝平得之
Tokushi Katsuhira
勝田幸男
Yukio Katsuda
川西 英
Hide Kawanishi
川瀬巴水
Hasui Kawase
笠松紫浪
Shiro Kasamatsu
   

【版画浮世絵師】
川瀬巴水
Hasui Kawase
    

【浮世絵師】
河鍋暁斎
Kyosai Kawanabe
(重)葛飾北斎
Hokusai Katsushika
懐月堂安度
Ando Kaigetsudo
勝川春水(宮川春水)
Shunsui Katsukawa(Shunsui Miyagawa)
川又常行
Tsuneyuki Kawamata
川又常正
Tsunemasa Kawamata
川枝豊信
Toyonobu Kawaeda
葛飾北一
Hokuitsu Katsushika
葛飾北明
Hokumei Katsushika
2代 葛飾北斎
Hokusai Katsushika2nd
葛飾應為(葛飾応為)
Oi Katsushika
(重)勝川春章
Shunsho Katsukawa
   

【武士】
勝 海舟
Kaishu Katsu
加藤千蔭
Chikage Kato
貝原益軒
Ekken Kaibara
勝間田 稔
Minoru Katsumada
亀田綾瀬
Ryorai Kameda
蠣崎波響
Hakyo Kakizaki
金子堅太郎
Kentaro Kaneko
川路聖謨
Toshiakira Kawaji
片桐石州(片桐貞昌)
Sekishu Katagiri
 

【文人】
川上不白
Fuhaku Kawakami
川田甕江
Oko Kawata
   

【文筆家】
河田小龍
Shoryo Kawada
    

【本草学者】
賀来飛霞
Hika Kaku
    

【幕臣】
勝 海舟
Kaishu Katsu
川路聖謨
Toshiakira Kawaji
   

【木彫刻家】
加納銕哉(加納鉄哉)
Tessai Kano
川上邦世
Hosei Kawakami
   

【蘭学者】
勝 海舟
Kaishu Katsu
    

 
検索画面表示