kana_index
トップページ 全作家を閲覧対象にする  検索画面表示

82件見つかりました。
【日本画】
(帝技)寺崎広業(寺崎廣業)
Kogyo Terasaki
寺島紫明
Shimei Terashima
寺島春響
Shunkyo Terashima
天狗寺陶白人
Tohakujin Tenguji
寺田政明
Masaaki Terada
寺松国太郎
Kunitaro Teramatsu
(重)天遊松谿(天遊松渓)
Shokei Tenyu
王 天龍(天龍道人)
Tenryu Oh
蹄斎北馬
Hokuba Teisai
手島呉東
Goto Tejima
貞斎泉晁
Sencho Teisai
寺本郷史
Goshi Teramoto
棚澤 照(棚沢 照)
Teru Tanazawa
亭島南洋
Nanyo Teijima
寺田弘仭
Kojin Terada
鉄舟徳済
Tokusai Tesshu
出口對石(出口対石)
Taiseki Deguchi
寺島白耀
Hakuyo Terashima
寺田 博
Hiroshi Terada
 

【洋画家】
寺井重三
Juzo Terai
寺内萬次郎
Manjiro Terauchi
寺井力三郎
Rikisaburo Terai
寺島龍一
Ryuichi Terashima
寺田竹雄
Takeo Terada
天狗寺陶白人
Tohakujin Tenguji
寺田政明
Masaaki Terada
寺松国太郎
Kunitaro Teramatsu
寺坂公雄
Kimio Terasaka
天井陸三
Rikuzo Tenjo
寺崎武男
Takeo Terazaki
    

【工芸家】
手塚圭成
Keisei Teduka
出口幸甫
Koho Deguchi
(重無)寺井直次
Naoji Terai
寺本美茂
Yoshishige Teramoto
 

【陶芸家】
出口直日
Naohi Deguchi
出口王仁三郎
Onisaburo Deguchi
寺池静人
Shizuto Teraike
寺内信二
Shinji Terauchi
手塚石雲(手塚 充)
Sekiun Teduka
寺池陶シュウ
Toshu Teraike
天狗寺陶白人
Tohakujin Tenguji
出口尚江
Hisae Deguchi
寺 利郎
Toshiro Tera
出口栄二
Eiji Deguchi
手塚祥堂
Shodo Teduka
欽古堂(亀祐)
Kinkodo(Kisuke)
天竜石仙(三輪石仙)
Sekisen Tenryu(Sekisen Miwa)
寺元 進(天狗寺陶白人)
Shin Teramoto
 

【陶磁窯】
天竜峡焼
Tenryukyo yaki
    

【その他】
出口直日
Naohi Deguchi
出口王仁三郎
Onisaburo Deguchi
   

【蒔絵師】
出口幸甫
Koho Deguchi
    

【画僧】
鉄舟徳済
Tokusai Tesshu
    

【歌人】
出口直日
Naohi Deguchi
出口王仁三郎
Onisaburo Deguchi
   

【金工家】
寺本美茂
Yoshishige Teramoto
    

【四条派】
(帝技)寺崎広業(寺崎廣業)
Kogyo Terasaki
    

【漆工家】
(重無)寺井直次
Naoji Terai
    

【書家】
出口直日
Naohi Deguchi
出口王仁三郎
Onisaburo Deguchi
寺門静軒
Seiken Terakado
天岸慧広
Eko Tengan
寺岡不説
Fusetsu Teraoka
徹空俊玉
Shungyoku Tekku
天祐紹杲
Joko Tenyu
寺山旦中
Tanchu Terayama
寺西易堂
Ekido Teranishi
滴水宜牧
Giboku Tekisui
手島右卿
Yukei Teshima
    

【僧】
天岸慧広
Eko Tengan
寺岡不説
Fusetsu Teraoka
王 天龍(天龍道人)
Tenryu Oh
徹空俊玉
Shungyoku Tekku
天祐紹杲
Joko Tenyu
滴水宜牧
Giboku Tekisui
鉄舟徳済
Tokusai Tesshu
   

【鋳造家】
手塚圭成
Keisei Teduka
    

【版画家】
天狗寺陶白人
Tohakujin Tenguji
寺崎武男
Takeo Terazaki
   

【浮世絵師】
蹄斎北馬
Hokuba Teisai
貞斎泉晁
Sencho Teisai
   

【文筆家】
寺門静軒
Seiken Terakado
    

 
検索画面表示